Strona główna Konsulting Wyceny Ekspertyzy Publikacje Kontakt
Korporacja Majątkowa CIVILENG rozpoczęła działalność w lutym 1983 roku jako biuro ekspertyz budowlanych i badań gruntowych. Od roku 1990 działalność została ukierunkowana ponadto na wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz konsulting strategiczny. Naszymi klientami są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, banki oraz organa samorządowe. Prowadzimy działalność usługową na terenie całego kraju.
 
Korporacja Majątkowa CIVILENG działa jako:

 
Właścicielem firmy jest Zbigniew J. Boczek - absolwent Politechniki Szczecińskiej. Poprzednio pracował jako kierownik działu techniki i inwestycji, kierownik pracowni projektowej, szef produkcji Kombinatu Budowlanego, dyrektor naczelny Zakładów Remontowo-Budowlanych, dyrektor techniczny Politechniki Szczecińskiej, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (uprawnienia numer 526).
Niezależny ekspert - Inżynier konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - Polskiej Organizacji Członkowskiej Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA), z przygotowaniem zawodowym w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Doradca finansowy. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych. Członek Stowarzyszenia Project Managment Polska i International Project Managment Association. Członek Towarzystwa Naukowego.
Autor książek, skryptów i publikacji dotyczących wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz opłacalności inwestowania. Wykładowca na studiach podyplomowych, seminariach i szkoleniach z zakresu wyceny i oceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, opłacalności inwestowania. Posiada uprawnienia do projektowania, nadzorowania, badania i oceniania stanu technicznego budynków i budowli, oraz do badań technicznych podłoża gruntowego. Uprawniony do fachowej oceny zjawisk techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych przy realizacji inwestycji.
 
Członek Stowarzyszeń Zawodowych:
 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - Polska Organizacja Członkowska (FIDIC) Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów Europejska Federacja Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego Stowarzyszenie Ekspertów Finansowych Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Towarzystwo Naukowe Nieruchomości Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 
Serwis stowarzyszony:
 
 
   


Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja polska