Strona główna Konsulting Wyceny Ekspertyzy Publikacje Kontakt
Niezależne ekspertyzy, doradztwo i konsulting dla firm, inwestorów, banków
 
Udział CIVILENG w realizacji inwestycji:
 
 
W interesie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego leży by podlegał on
okresowym ocenom przez doświadczoną firmę inżyniersko - konsultingową. Dlatego tez w realizacji dużych inwestycji coraz częściej uczestniczą niezależni eksperci, doradcy i konsultanci.
 
Podstawą działania Biura Konsultingowego CIVILENG, jest niezależność i bezstronność. Oferujemy doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne przy realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych. Atutem naszym jest doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy przy realizacji zróżnicowanych projektów i z wieloma klientami. Korzystamy również z doświadczeń innych wyspecjalizowanych konsultantów. Reprezentujemy wysoki poziom etyki zawodowej, mamy doskonałe przygotowanie fachowe i duże doświadczenie. Czynności niezależnego eksperta, doradcy czy konsultanta wykonujemy w oparciu o uprawnienia i doświadczenie zawodowe i ponosimy osobistą odpowiedzialność za swoje decyzje. Gwarancją naszych usług jest zobowiązanie do nie ujawniania danych uzyskanych w toku prac.
 
CIVILENG Korporacja Majątkowa przygotowana jest również do obsługi całego procesu inwestycyjnego, zapewniając inwestorowi realizację jego pomysłu, począwszy od koncepcji przez projekt, określenie kosztów, przygotowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, nadzór i administrowanie kontraktem z wykonawcą, aż do ostatecznego rozliczenia. 
 
Niezależny ekspert - działa według sprawdzonych zasad i wzorów Międzynarodowej Organizacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), pełniąc funkcję niezależnego eksperta przy budowie i realizacji inwestycji.
 
Niezależny doradca – pomaga na każdym etapie realizacji inwestycji, poczynając od pozyskiwania źródeł finansowania określonego projektu, aż do stworzenia kompleksowego programu działań, wskazując kierunki i możliwości realizacji inwestycji, począwszy od fazy opiniowania, projektowania, oceny kosztów, weryfikacji i badań.
 
  Niezależny konsultant - zadaniem jego jest pomoc stronom uczestniczącym w procesie inwestycyjnym. Zadaniem konsultanta jest wskazanie koniecznych zmian, szczególnie gdy zainteresowane firmy lub bank nie są przekonane do planowanych korzystnych perspektyw inwestycji.  
 
Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja polska