Strona główna Konsulting Wyceny Ekspertyzy Publikacje Kontakt
Książki, Wydawnictwa, Publikacje
 
Zbigniew J. Boczek, wykładowca na studiach podyplomowych "Rynek Nieruchomości". Wykładowca na seminariach i szkoleniach z zakresu wyceny i oceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości oraz opłacalności inwestowania. Posiada szerokie kontakty z praktyką gospodarczą, uczestnicząc w wielu restrukturyzacjach i prywatyzacjach dużych przedsiębiorstw państwowych. Współautor programów budowy strategii i rozwoju spółek prawa handlowego. Doradca ds. ekonomicznych i przekształceń własnościowych Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego województwa szczecińskiego (1996-1998). Autor oceny efektywności działania 52 przedsiębiorstw podległych Wojewodzie Szczecińskiemu w oparciu o ekonomiczną wartość dodaną (EVA), z wyceną metodami majątkowymi i dochodowymi oraz analizą wskaźnikową i strategiczną, wraz z klasyfikacją metodami Altmana. Niezależny ekspert konsultant. 
 
KSIĄŻKI:
 
 • Zbigniew J. Boczek “Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw”. Wydanie WSKS 1995 r. 
 • Zbigniew J. Boczek “Opłacalność inwestowania w nieruchomości i przedsiębiorstwa”. Wydanie WSKS 1996 r. 
 • Zbigniew J. Boczek “Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej” Wydanie WSKS 1998 r. 
 • Zbigniew J. Boczek “Wycena nieruchomości wydanie 2000” Wydanie WSKS 2001 r. 
 
SKRYPTY:
 
 • Zbigniew J. Boczek “Metody wyceny nieruchomości”. Wydanie CIVILENG 1997. 
 • Zbigniew J. Boczek “Metody wyceny i oceny przedsiębiorstw”. Wydanie CIVILENG 1998. 
 • Zbigniew J. Boczek “Inwestowanie w gospodarce rynkowej”. Wydanie CIVILENG 1998. 
 • Zbigniew J. Boczek “Wycena maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa”. Wydanie CIVILENG 1998. 
 • Zbigniew J. Boczek "Zagadnienia ekonomiczno-finansowe w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw". Wydanie CIVILENG 1999. 
 • Zbigniew J. Boczek "Zasady funkcjonowania rynku nieruchomości". Wydanie CIVILENG 1999. 
 • Zbigniew J. Boczek “Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości”. Wydanie VI CIVILENG 2000. 
 
PUBLIKACJE:
 
 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [wrzesień 9(30)/94] – Rzeczoznawcy majątkowi a rynek nieruchomości. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [październik 10(31)/94] – Nieruchomości – aspekty wycen. Wycena gruntu. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [listopad 11(32)/94] – Wycena Cementowni Szczecin. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [grudzień 12(33)/94] – Wycena Huty Szczecin. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [styczeń 1(34)/95] – Wycena Huty Szczecin (przykład wyceny wyodrębnionej gospodarczo nieruchomości). 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [luty 2(35)/95] – Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [marzec 3(36)/95] – Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i komunalnych (zalety i wady poszczególnych wariantów). 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [maj 5(38)/95] – Wycena nieruchomości – wstęp. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [czerwiec 6(39)/95] – Wycena nieruchomości – podejście kosztowe. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [lipiec 7(40)/95] – Wycena nieruchomości – podejście kosztowe. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [sierpień 8(41)/95] – Wycena nieruchomości – podejście kosztowe. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [wrzesień 9(42)/95] – Wycena nieruchomości – podejście porównawcze. 
 • Miesięcznik “Giełda Nieruchomości” [październik 10(43)/95] – Wycena nieruchomości – podejście dochodowe. 
 • Kwartalnik “Rzeczoznawca majątkowy” [październik - grudzień 1995, Nr 7] – Przyszłość zawodu rzeczoznawcy majątkowego. 
  III Zachodniopomorskie Forum “FINANSE’98” Szczecin Grupa PEKAO S.A. [kwiecień 1998] – Ryzyko finansowe mierzone odchyleniem standardowym w wycenach nieruchomości przedsiębiorstw”. 
 • Miesięcznik "Firma i Rynek" Czasopismo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu [Nr 10/1999] - Ocena przedsiębiorstwa - metoda Altmana i metoda punktowa. 


 
Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja polska